Vervetips

Har du fått en ny kollega og trenger noen tips om hva du kan trekke fram av fordeler ved å være organisert i EP? Her har du noen gode argumenter:

Derfor er det lurt å være organisert i EP

 • EP er den største  av fagforeningene i Hafslund – og størrelse er positivt i forhold til å bli hørt. Vi er med på å styre utviklingen til det beste for våre medlemmer
 • Vi har innsikt og mot til å sette saker på dagsorden og vi har styrke og innflytelse til å få gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer
 • EP har også godt skolerte tillitsvalgte, som dermed kan gi deg gode, velfunderte råd hvis/når det trengs
 • Vi overvåker at arbeids- og miljølovens bestemmelser blir fulgt
 • Lønns- og arbeidsvilkår som stadig er under press, og står vi sammen har vi større muligheter til å nå frem våre krav. Vi kan gi deg gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster, utdanning, politisk påvirkning, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat
 • Husk også at; Bare fagorganiserte får økonomisk støtte ved lovlige arbeidskonflikter, hjelp fra tillitsvalgte på alle plan, og juridisk bistand ved arbeidstvister

Medlemskap gir en rekke fordeler

 • Sikre rettferdig lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtale
 • Skoleringstilbud gjennom arbeidslivsskole, samfunnskunnskap og tillitsvalgt utdannelse
 • Gunstige lån, forsikringsordninger, feriereiser, kredittkort m.m.
 • Forsikringsordningen er blant Norges beste hjemforsikring (les mer på lofavor.no)

Hva koster medlemsskapet?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,45 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

I tillegg kommer obligatoriske forsikringer og fagforbundets stønadskasse. Satsene for 2019 er:

 • LO Favør Innboforsikring:  70 kr
 • Fagsforbundets stønadskasse: 26 kr
  = til sammen 96 kr.

Maksimumskontingent

Det er fastsatt en øvre grense for kontingentens størrelse. For 2019 er denne grensen 581,- kr per måned (i tillegg kommer LOfavør Innboforsikring, Stønadskasse)

Normalt betaler du dermed maksimalt 677 kroner per måned i 2019, med begge tilleggene. Du kan for inntektsåret 2018 trekke fra 3 850 kroner av fagforeningskontingenten på skatten (post 3.2.11 i selvangivelsen).

Hvordan melder man seg inn?

Send e-post til en av våre plasstillitsvalgte, eller til en i styret.
Vi trenger følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Hvilket selskap du arbeider i