Dette kan våre tillitsvalgte gjøre for deg

Tillitsvalgte er de organiserte arbeidstakernes talsperson overfor ledelsen på den enkelte arbeidsplass og skal gjennomføre Fagforbundets politikk.

Tillitsvalgt på den enkelte arbeidsplass (plasstillitsvalgt) er en av Fagforbundets og fagforeningens viktigste tillitsvalgte og er fagforeningens representant på arbeidsplassen.

Oppgavene til en tillitsvalgt er i hovedsak å være:

– bindeledd mellom medlemmene og arbeidsgiver
– medlemmets kontaktperson overfor fagforeningen
– ivareta arbeidstakerne i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser og lov- og avtaleverket

EP har medlemmer i mange selskaper. Her finner du en oversikt over hvem av våre tillitsvalgte som er nærmest deg.

Område- og plasstillitsvalgte i Hafslund

Områdetillitsvalgte i selskaper utenfor Hafslund