Klubber og klubbtillitsvalgte 2019

EP er i 2019 organisert i disse klubbene:

 • Klubb Hafslund E-CO
 • Klubb Fortum Consumer Solutions
 • Klubb Infratek
 • Klubb TDC – Get
 • Klubb Rejlers
 • Klubb Fortum Oslo Varme

Hver klubbtillitsvalgt koordinerer tillitsvalgtarbeidet i flere selskaper innenfor klubben.


Klubb Hafslund E-CO

john_renngard

John Renngård er klubbtillitsvalgt for Hafslund E-CO og koordinerer tillitsvalgtarbeid i klubben.

Selskaper innen klubben:

 • Hafslund E-CO
 • Hafslund Nett
 • E-CO Energi
 • Hafslund hovedgård
 • Kvitebjørn BioEl

John.renngard@hafslund.no


Klubb Fortum Consumer Solutions

Torleif Korneliussen er ansattrepresentant i styret for Fortum Tellier. Han ble valgt som klubbtillitsvalgt for to år på årsmøtet i 2018.

torleif.korneliussen@fortumtellier.no

Selskaper innenfor klubben:

 • Fortum Consumer Solution AS
 • Fortum Kundesenter AS
 • Fortum Tellier AS
 • Hafslund Strøm AS
 • Fortum Hedging AS
 • Solvencia AS
 • Hallingkraft AS
 • Norges Energi AS
 • Fortum Markets AS

 

Klubb Infratek

Nils-Ivar Larsen er klubbtillitsvalgt, han sitter som ansattrepresentant i konsernstyret i Infratek og i styret for Infratek Norge AS.

Selskaper innen klubben:

 • Infratek AS
 • Infratek Norge AS
 • Infratek Elsikkerhet AS

 


Klubb TDC – Get

Stig Teige er klubbtillitsvalgt, og ansattrepresentant i styret for TDC.

 

 


Klubb Rejlers

Morten Mørk er klubbtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret i Rejlers.

 

 

 


Klubb Fortum Oslo Varme

Truls Hermansen er klubbtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret i Fortum Oslo Varme.

Selskaper innen klubben:

 • Fortum Oslo Varme AS
 • Sarpsborg Avfallsenergi AS