Utvalg og komiteer i 2019

Ungdomsutvalg

Ida B. R. Gundersen, leder
Håkon Hobøl
Patric Jensen
Long Gia Dung (Mike)

Opplæringsutvalg

Linn R. Marsten, leder
Fritz Deila-Osan
Herman Jæger
Linn Grytbakk
Anette Strand

Valgkomite 2019

Nils Ragnar Runningshaugen, leder, Fortum Tellier
Tom Kluge
Fritz Deila-Osan
Frank Siewert
Kristin Hilton Kolstad

Pensjonistutvalg

Wenche Wexhal, leder
Eva Halvorsen, personlig vara for leder
Tom Kluge, medlem
Torger Stubberud, medlem
Nils Bremserud, medlem

Arrangementskomité

Silje Vedå, leder
Reidunn Mulehamn
Tom Kluge
Lise Johansen

Fanekomité

Hemlata Patel
Lise Johansen