Utvalg og komiteer i 2020

Ungdomsutvalg

Viktoria K. Arentsen, leder
Ida B. R. Gundersen

Opplæringsutvalg

Linn R. Marsten, leder
Fritz Deila-Osan
Herman Jæger
Linn Grytbakk
Anette Strand

Valgkomite

Nils Ragnar Runningshaugen, leder, Fortum Tellier
Tom Kluge
Fritz Deila-Osan
Frank Siewert
Kristin Hilton Kolstad

Pensjonistutvalg

Wenche Wexhal, leder
Eva Halvorsen, personlig vara for leder
Tom Kluge, medlem
Torger Stubberud, medlem
Nils Bremserud, medlem

Arrangementskomité

Silje Vedå, leder
Reidunn Mulehamn
Tom Kluge
Lise Johansen

Fanekomité

Hemlata Patel
Lise Johansen