Styret i Energiansattes Personalforening – 2019

Styret i fagforeningen har ansvaret for arbeidet fram til neste årsmøte.
Styrets arbeid reguleres av Fagforbundets vedtekter § 11 – klikk her for å lese mer.


 

Tor-Arne Kjærnsmo, leder

Tor-Arne Kjærnsmo

Tor-Arne Kjærnsmo ble valgt som leder for EP på årsmøtet i 2019.

Tor-Arne er fagforeningens leder og styrets leder og innehar den myndighet som er gitt av Fagforbundets vedtekter. Tor-Arne ivaretar den daglige driften av foreningen, herunder samarbeid og avklaringer med LO, Fagforbundet, andre fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgiverrepresentanter. Som leder skal Tor-Arne innkalle til og sørge for å gjennomføre styremøter, medlemsmøter, konferanser og arrangementer, og skal i samarbeid med styret sørge for nødvendig informasjon til tillitsvalgte og medlemmer.

Forut for dette har han lang fartstid i styret, både som tidligere leder av Opplæringsutvalget og en periode som nestleder. Tor-Arne er plasstillitsvalgt i Hafslund Nett, er hovedverneombud og sitter i AMU i Hafslund Nett.

Tor-Arne har sin arbeidsplass ved Hafslund E-COs hovedkontor i Drammensveien 144 og ved Hafslund driftssentral i Noreveien.

tor.arne.kjaernsmo@hafslund.no

 


Jane Koppang, nestleder

Jane ble valgt som nestleder i EP på årsmøtet i 2019.

Nestleder er leders stedfortreder og har ansvar for å utarbeide og distribuere informasjon til foreningens medlemmer. Nestleder kan bistå leder og styremedlemmer ved behov.

Jane har bred erfaring fra styrearbeid i Oslo Energi, konsernstyret i Hafslund ASA og Fortum Oslo Varme. Sitter som nestleder og representant i AMU for Fortum Oslo Varme.

Jane har sin arbeidsplass ved Fortum Oslo Varmes lokaler i Drammensveien 144.

jane.koppang@fortum.com


Lise Johansen, sekretær

Lise Johansen ble valgt som sekretær på årsmøtet i 2019.

Lise er styrets sekretær og er ansvarlig for den daglige administrative ledelse av foreningens kontor.  Koordinator, sammen med leder, i saker som gjelder konsernene, bedrifter som vi har medlemmer i. Utføre sekretærarbeid etter Fagforbundets vedtekter. Utarbeider årsberetning i samarbeid med styret i EP. Skal rapportere etter vedtektene til Fagforbundet etter årsmøte i EP. Skal melde fra til Brønnøysundregistrene på endring av styresammensetning. Er ansvarlig for de praktiske oppgaver i forbindelse med møter (styre- og medlemsmøter) og konferanser.

Lise har en lang fartstid som tillitsvalgt med roller som opplæringsansvarlig, plasstillitsvalgt, AMU-representant og styremedlem i Hafslund Kundesenter AS.

Lise har sin arbeidsplass ved Hafslund E-COs hovedkontor i Drammensveien 144.

Lise.johansen@hafslund.no

 


Silje Vedå, kasserer

Silje Vedå ble valgt for to år på årsmøtet i 2018.

Silje Vedå er EPs kasserer og holder orden på regnskap, bilag, betaling av fakturaer etc. Silje har også ansvar for kontingent- og forsikringstrekk.

Silje har sin arbeidsplass ved Fortum Tellier lokaler i Drammensveien 145 A.

silje.veda@hafslundtellier.no

 

 


Ida Birgitta Røksund Gundersen, ungdomstillitsvalgt

Ida Birgitta Røksund Gundersen ble valgt som ungdomstillitsvalgt på årsmøtet 2019.

Ungdomstillitsvalgt har et spesielt ansvar overfor de yngre medlemmene, og er et bindeledd inn til styret.  I tillegg til å være et bindeledd inn til styret har ungdomstillitsvalgt en viktig rolle når det gjelder å informere om at EP finnes og hvilke muligheter og fordeler et medlemskap gir. Ungdomstillitsvalgt er også ansvarlig for ungdomsutvalget i EP. Utvalget jobber for å fremme EP blant våre unge medlemmer og rekruttere nye, unge medlemmer. Ungdomsutvalget vil gjerne ha med flere på laget, fra flere avdelinger eller selskaper, send gjerne en e-post hvis du er interessert.

Ida har sin arbeidsplass ved Fortum kundesenter lokaler i Drammensveien 145 A.

Ida.gundersen@hafslundks.no
tlf 45664465


Linn Renée Marsten, opplæringsansvarlig

Linn Renée Marsten ble valgt som opplæringsansvarlig på årsmøtet 2019.

Linn er ansvarlig for å gjennomføre initierte opplæringstiltak for tillitsvalgte og medlemmer, herunder å hold kurs / konferanser for nye medlemmer for å skape interesse for foreningens arbeid. Linn representerer foreningen i eksterne utvalg knyttet til opplæringsvirksomhet i Fagforbundet.

Opplæringstillitsvalgt er også ansvarlig for Opplæringutvalget i EP.

Linn har sin arbeidsplass ved Hafslund E-COs hovedkontor i Drammensveien 144.

linn.renee.marsten@hafslund.no

 


Wenche Wexhal, pensjonisttillitsvalgt

Wenche Wexhal er tillitsvalgt for EP-pensjonistene, og er deres bindeledd inn mot styret i EP.
Wenche ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i januar 2019. Pensjonisttillitsvalgt er ansvarlig for pensjonistutvalget i EP

wenchewexhal@gmail.com


John Renngård, klubbtillitsvalgt Hafslund E-CO

John Renngård er klubbtillitsvalgt for Hafslund E-CO og skal dermed koordinere tillitsvalgtarbeid mellom følgende selskaper;

 • Hafslund E-CO
 • Hafslund Nett
 • E-CO Energi
 • Hafslund hovedgård
 • Kvitebjørn BioEl

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

John har sin arbeidsplass ved Hafslund E-COs hovedkontor i Drammensveien 144.

john.renngard@hafslund.no

 


Torleif Korneliussen, klubbtillitsvalgt Fortum Consumer Solution

Torleif Korneliussen er klubbtillitsvalgt for Fortum Consumer Solution og skal koordinere tillitsvalgtarbeid mellom følgende selskaper;

 • Fortum Consumer Solution AS
 • Fortum Kundesenter AS
 • Fortum Tellier AS
 • Hafslund Strøm AS
 • Fortum Hedging AS
 • Solvencia AS
 • Hallingkraft AS
 • Norges Energi AS

I tillegg er Torleif klubbtillitsvalgt for:

 • Fortum Markets

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Torleif Korneliussen er ansattrepresentant i styret for Hafslund Tellier. Han ble valgt som klubbtillitsvalgt for to år på årsmøtet i 2018.

Torleif har arbeidsplass i Fortum Telliers lokaler i Drammensveien 145 A.

torleif.korneliussen@hafslundtellier.no


Morten Mørk, klubbtillitsvalgt Rejlers

embriq_morten_mork_

Morten Mørk har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Morten er tillitsvalgt for medlemmene i Rejlers. Morten er også Hovedverneombud i Rejlers og er i kraft av dette også medlem av AMU.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Morten har arbeidsplass i Rejlers lokaler i Dronning Eufemias gate 16 i Oslo sentrum.

www.rejlers.no

morten.mork@rejlers.no

www.rejlers.no


Stig Teige, klubbtillitsvalgt TDC – Get

Stig Teige har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Stig er tillitsvalgt for medlemmene i Get og TDC, og ansattrepresentant i styret for TDC.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Stig har arbeidsplass i Telia Telecom Services (tidligere TDC) hovedkontor i Maridalsveien 323, Oslo.

http://tdc.no/

stig.teige@tdc.no


Nils-Ivar Larsen, klubbtillitsvalgt Infratek

Nils-Ivar Larsen har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Nils-Ivar er tillitsvalgt for medlemmene i selskapene Infratek AS, Infratek Norge AS, Infratek Elsikkerhet AS.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Nils-Ivar sitter som ansattrepresentant i konsernstyret i Infratek og i styret for Infratek Norge AS. Nils-Ivar sitter i Infratek Norges sitt AMU.
Nils-Ivar er ansattrepresentant i styret for Infratek.

Nils-Ivar har arbeidsplass ved Infrateks hovedkontor på Teisen i Oslo – adresse Innspurten 15.

http://infratek.no

nils-ivar.larsen@infratek.no


Truls Hermansen, klubbtillitsvalgt Fortum Oslo Varme

Truls ble valgt for 2 år på årsmøtet 2018.

Truls er tillitsvalgt for selskapene Fortum Oslo Varme og Sarpsborg Avfallsenergi.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Truls har sin arbeidsplass ved Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud – adresse Klemetsrudveien 1, Mortensrud i Oslo.

truls.hermansen@fortum.com