Styret i Energiansattes Personalforening – 2021

Styret i fagforeningen har ansvaret for arbeidet fram til neste årsmøte.
Styrets arbeid reguleres av Fagforbundets vedtekter § 11 – klikk her for å lese mer.


Tor-Arne Kjærnsmo, leder

Tor-Arne Kjærnsmo ble valgt som leder for EP på årsmøtet i 2019.Tor-Arne Kjærnsmo

Tor-Arne er fagforeningens leder og styrets leder og innehar den myndighet som er gitt av Fagforbundets vedtekter. Tor-Arne ivaretar den daglige driften av foreningen, herunder samarbeid og avklaringer med LO, Fagforbundet, andre fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidsgiverrepresentanter. Som leder skal Tor-Arne innkalle til og sørge for å gjennomføre styremøter, medlemsmøter, konferanser og arrangementer, og skal i samarbeid med styret sørge for nødvendig informasjon til tillitsvalgte og medlemmer.

Forut for dette har han lang fartstid i styret, både som tidligere leder av Opplæringsutvalget og en periode som nestleder. Tor-Arne er plasstillitsvalgt i Hafslund Nett, er hovedverneombud og sitter i AMU i Hafslund Nett.

Tor-Arne har sin arbeidsplass ved Elvia hovedkontor på Harbitz Torg i Oslo og ved Elvia driftssentral i Noreveien.

tor.arne.kjaernsmo@hafslund.no


Jane Koppang, nestleder

Jane ble valgt som nestleder i EP på årsmøtet i 2019.

Nestleder er leders stedfortreder og har ansvar for å utarbeide og distribuere informasjon til foreningens medlemmer. Nestleder kan bistå leder og styremedlemmer ved behov.

Jane har bred erfaring fra styrearbeid i Oslo Energi, konsernstyret i Hafslund ASA og Fortum Oslo Varme. Sitter som nestleder og representant i AMU for Fortum Oslo Varme.

Jane har arbeidsplass i Fortum Oslo Varmes lokaler på Skøyen,  Askekroken 11.

jane.koppang@fortum.com


Lise Johansen, sekretær

Lise Johansen ble valgt som sekretær på årsmøtet i 2019.

Lise er styrets sekretær og er ansvarlig for den daglige administrative oppgavene. Hun er koordinator i samarbeid med leder i saker som gjelder konsernene, bedriftene og selskapene vi har medlemmer i. Hun skal utføre sekretærarbeid etter Fagforbundets vedtekter, herunder å utarbeide årsberetning i samarbeid med styret i EP, og rapportere etter vedtektene til Fagforbundet etter årsmøte. Hun skal melde fra til Brønnøysundregistrene på endring av styresammensetning. Hun er ansvarlig for de praktiske oppgavene i forbindelse med møter (styre- og medlemsmøter) og konferanser.

Lise har en lang fartstid som tillitsvalgt med roller som opplæringsansvarlig, plasstillitsvalgt, AMU-representant og styremedlem i Hafslund Kundesenter AS.

Lise har sin arbeidsplass ved avdeling Erstatning og skade i Elvia AS med hovedkontor i på Harbitz Torg.

Lise.johansen@hafslund.no


Erik Nyfelt,  kasserer

 

Erik Nyfelt er EPs kasserer og holder orden på regnskap, bilag, betaling av fakturaer etc. Erik har også ansvar for kontingent- og forsikringstrekk.

Erik har sin arbeidsplass ved Fortum Oslo Varmes lokaler i Askekroken 11.

 

Erik.nyfelt@fortum.com


Viktoria Arentsen, ungdomstillitsvalgt

Ungdomstillitsvalgt har et spesielt ansvar overfor de yngre medlemmene, og er et bindeledd inn til styret.  I tillegg til å være et bindeledd inn til styret har ungdomstillitsvalgt en viktig rolle når det gjelder å informere om at EP finnes og hvilke muligheter og fordeler et medlemskap gir. Ungdomstillitsvalgt er også ansvarlig for ungdomsutvalget i EP. Utvalget jobber for å fremme EP blant våre unge medlemmer og rekruttere nye, unge medlemmer. Ungdomsutvalget vil gjerne ha med flere på laget, fra flere avdelinger eller selskaper, send gjerne en e-post hvis du er interessert.

Viktoria har sin arbeidsplass ved Fortum kundesenter lokaler i Askekroken 11.

viktoria.arentsen@fortum.com


Ida Roksund Gundersen , opplæringsansvarlig

Ida er ansvarlig for å gjennomføre initierte opplæringstiltak for tillitsvalgte og medlemmer, herunder å hold kurs / konferanser for nye medlemmer for å skape interesse for foreningens arbeid. Ida representerer foreningen i eksterne utvalg knyttet til opplæringsvirksomhet i Fagforbundet.

Opplæringstillitsvalgt er også ansvarlig for Opplæringutvalget i EP.

 

Ida har sin arbeidsplass ved Fortum kundesenter lokaler i Askekroken 11.

ida.roksund.gundersen@fortum.com


Wenche Wexhal, pensjonisttillitsvalgt

Wenche Wexhal er tillitsvalgt for EP-pensjonistene, og er deres bindeledd inn mot styret i EP.
Wenche ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i januar 2019. Pensjonisttillitsvalgt er ansvarlig for pensjonistutvalget i EP

 

wenchewexhal@gmail.com


John Renngård, klubbtillitsvalgt Eidsiva og Hafslund E-CO

John Renngård er klubbtillitsvalgt for konsernene Eidsiva og Hafslund E-CO og skal dermed koordinere tillitsvalgtarbeid mellom følgende selskaper;

 • Elvia
 • Eidsiva
 • E-CO Energi
 • Hafslund E-CO
 • Hafslund hovedgård

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

John har sin arbeidsplass ved Elvias kontorer på Harbitz Torg i Oslo.

john.renngard@hafslund.no


Torleif Korneliussen, klubbtillitsvalgt Fortum Consumer Solution

Torleif Korneliussen er klubbtillitsvalgt for Fortum Consumer Solutions og skal koordinere tillitsvalgtarbeid mellom følgende selskaper;

 • Fortum Consumer Solutions AS
 • Fortum Kundesenter AS
 • Fortum Tellier AS
 • Hafslund Strøm AS
 • Fortum Hedging AS
 • Hallingkraft AS
 • Norges Energi AS

I tillegg er Torleif selskapstillitsvalgt for Fortum Tellier AS.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holde fagforeningsstyret løpende informert.

Torleif Korneliussen er ansattvalgt i styret for Hafslund Tellier AS.

Han ble valgt som klubbtillitsvalgt for to år på årsmøtet i 2020.

Torleif har sin arbeidsplass i Fortums  lokaler i Askekroken 11 i Oslo.

torleif.korneliussen@fortum.com


Morten Mørk, klubbtillitsvalgt Embriq

embriq_morten_mork_

Morten Mørk har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Morten er tillitsvalgt for medlemmene i Embriq. Morten er også Hovedverneombud i Embriq og er i kraft av dette også medlem av AMU.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Morten har arbeidsplass i Embriq sine lokaler i Dronning Eufemias gate 16 i Oslo sentrum.

https://embriq.no/
morten.mork@embriq.no


Stig Teige, klubbtillitsvalgt Telia

Stig Teige har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Stig er tillitsvalgt for medlemmene i Telia.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver. Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Stig har arbeidsplass i Telia hovedkontor Lørenfaret 1, Oslo.

http://telia.no/

stig.teige@telia.no


Nils-Ivar Larsen, klubbtillitsvalgt Infratek

Nils-Ivar Larsen har lang erfaring som tillitsvalgt og har sittet i styret i EP i flere perioder. Nils-Ivar er tillitsvalgt for medlemmene i selskapene Infratek AS (Vinci Energies), Infratek Norge AS (Omexom) og Infratek Elsikkerhet AS.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Nils-Ivar sitter som ansattrepresentant i konsernstyret i Infratek og i styret for Infratek Norge AS. Nils-Ivar sitter i Infratek Norges sitt AMU.

Nils-Ivar har arbeidsplass ved Infrateks hovedkontor på Helsfyr i Oslo – adresse Innspurten 15.

www.omexom.nohttps://www.omexom.com/https://www.vinci-energies.com/en/

nils-ivar.larsen@omexom.com

 


Jane Koppang, klubbtillitsvalgt Fortum Oslo Varme

Hun ble valgt som ny klubbtillitsvalgt for Fortum Oslo Varme i 2020. Jane er tillitsvalgt for selskapene Fortum Oslo Varme og Sarpsborg Avfallsenergi.

Klubbleder ivaretar den daglige driften av klubben, herunder samarbeid og avklaringer med andre fagforeninger og arbeidsgiver(e). Følge opp og gjennomføre tiltak som er besluttet av fagforeningens styre. Innkalle til og sørge for å gjennomføre klubbmøter. Holder fagforeningsstyret løpende informert.

Jane har arbeidsplass i Fortum Oslo Varmes lokaler på Skøyen,  Askekroken 11.

jane.koppang@fortum.com