Tre gode grunner til å være fagorganisert

Hvorfor være fagorganisert? Her er tre av mange grunner:

  • Våre tillitsvalgte ivaretar dine interesser og hjelper når du trenger det
  • Vi fremmer krav og følger opp dine lønns- og arbeidsvilkår
  • Vi har påvirkningsmulighet på avgjørelser som er viktige for  deg

Det lønner seg å være organisert – et medlemsskap i EP gir deg trygghet i arbeidsdagen.

Som EP-medlem får du også fordeler gjennom tilslutningen til Fagforbundet og LO.
Følg lenkene for å lese mer om LO favørLO Favør Ung, Kollektiv hjem-forsikring,stipendordninger,  eller les mer om alle medlemsfordeler her.