Hvorfor bli medlem i EP?

Energiansattes Personalforening (EP) AS har i dag ca 900 medlemmer bestående av yrkesaktive og pensjonister. Foreningen har medlemmer i en rekke selskaper og har dermed bred kompetanse innen ulike fagområder.

Det er mange gode grunner til å melde seg inn i EP. Lønns- og arbeidsvilkår er under et stadig press, og står vi sammen har vi større muligheter til å nå frem med våre krav.

EP har innsikt og mot til å sette saker på dagsorden og vi har styrke og innflytelse til å få gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer. Nå vil du kanskje hevde at det beste er å ta vare på seg selv, men er det egentlig slik at du vil klare det i alle situasjoner?

Hvor mye kan du for eksempel om juridiske forhold ved oppsigelser, permitteringer og arbeidstvister, eller ved oppkjøp fisjon/fusjon og omstillinger? Hvor finner du tillitsvalgte og ansatte som kjenner nettopp din bransje og vet i de fleste tilfeller hvor skoen trykker. Hvem andre kan da hjelpe deg til gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster, utdanning, politisk påvirkning, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat.

Som medlem i EP er du automatisk medlem av  Fagforbundet, og dermed LO. Gjennom disse medlemsskapene er du som EP-meldem sikret en rekke fordeler. Både når det gjelder faglige rettigheter og lønnspørsmål selvsagt, men også når det gjelder lån, forsikringer, juridisk hjelp osv.

Hva har fagbevegelsen gjort for meg?

Fagforbundet er en del av LO  og av den norske fagbevegelsen.  Gjennom historien har fagbevegelsen vunnet mange viktige seire som har formet den norske velferdsstaten. Fagbevegelsens innsats har vært formidabel og helt nødvendig for at vi har hatt milepæler som dette:

  • 1909: Første lov om syketrygd
  • 1919: Stortinget vedtar åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn
  • 1935: Den første Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne underskrives
  • 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn
  • 1957: Avtale om dagpenger under sykdom
  • 1967: Innføring av kollektiv hjemforsikring
  • 1977: Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov
  • 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene
  • 1996: Avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 år
  • 2000: Lengre avtalefestet ferie: To dager i 2001 og to dager i 2002 – til sammen fem ukers ferie.

Er dette goder du setter pris på?

Håper du ønsker å bli en del av vårt felleskap!